TEL: 1-800-692-0008 FAX: 1-650-692-4109

Seafood

To USA

Premium Fresh Uni & Uni Shutou Set

Oritz Price:$132.00

To USA

Lightly Dried Japanese Wild Aji

Oritz Price:$119.00

To USA

Wild Saba Mackerel

Oritz Price:$107.00

To USA

Seared Bonito (Katsuo Tataki)

Oritz Price:$152.00

To USA

Kanefuku Mentaiko

Oritz Price:$142.00

To USA

Kanefuku Tarako

Oritz Price:$142.00

To USA

Kanefuku Tarako & Mentaiko (Kiriko)

Oritz Price:$145.00

To USA

Hamachi Kama

Oritz Price:$134.00

To USA

Hamachi Loin

Oritz Price:$142.00

To USA

San Francisco Dungeness Crab (Available Now)

Oritz Price:$190.00

To USA

Salted Salmon Fillet

Oritz Price:$133.00

To USA

Grilled Unagi

Oritz Price:$167.00

  Price
Oritz Gift Fall Winter Catalog 2020
Loading...