TEL: 1-800-692-0008 FAX: 1-650-692-4109

Seafood

To USA

Premium Fresh Uni & Uni Shutou Set

Oritz Price:$130.00

To USA

Japanese Dried Horse Mackerel

Oritz Price:$119.00

To USA

Saba Mackerel

Oritz Price:$105.00

To USA

Seared Bonito (Katsuo Tataki)

Oritz Price:$152.00

To USA

Kanefuku Mentaiko

Oritz Price:$142.00

To USA

Kanefuku Tarako

Oritz Price:$142.00

To USA

Kanefuku Tarako & Mentaiko (Kiriko)

Oritz Price:$145.00

To USA

Minced Maguro

Oritz Price:$133.00

To USA

Hamachi Kama

Oritz Price:$132.00

To USA

Hamachi Loin

Oritz Price:$142.00

To USA

Salted Salmon Fillet

Oritz Price:$133.00

To USA

Grilled Eel

Oritz Price:$169.00

  Price
Oritz Gift Summer Catalog 2020
Loading...