We're here to help: 1-800-692-0008

Seafood

To USA

Premium Unagi Kabayaki from Japan

Oritz Price:$249.00

To USA

Premium Uni Deluxe Set

Oritz Price:$215.00

To USA

Grilled Fish & Osozai Set

Oritz Price:$198.00

To USA

Fresh Uni & Marinated Uni Set

Oritz Price:$175.00

To USA

Seared Bonito (Katsuo Tataki)

Oritz Price:$161.00

To USA

Wild Scallops (Ships to US)

Oritz Price:$150.00

To USA

Kanefuku Tarako & Mentaiko (Kiriko)

Oritz Price:$148.00

To USA

Hamachi Sashimi Loin

Oritz Price:$147.00

To USA

Shime Saba (Cured Mackerel)

Oritz Price:$145.00

To USA

Kanefuku Mentaiko

Oritz Price:$145.00

To USA

Kanefuku Tarako

Oritz Price:$145.00

To USA

Grilled Unagi(Extra Large)

Oritz Price:$144.00

  Price
Loading...